Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.

Privacyverklaring stichting Narare

De stichting Narare is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

 

De stichting Narare is statutair gericht op het ontwikkelen van projecten met en voor burgers. Voor deze projecten gebruikt de stichting Narare contactgegevens van deelnemende burgers en verzoekt zij hen, voor zover dit van belang is voor het realiseren van projectdoelen hiervan gebruik te kunnen maken.

In het kader van projectontwikkeling garandeert de stichting Narare dat zij aan de volgende eisen voldoet:

 

In het kader van de projecten die Narare ontwikkelt worden deelnemers gevraagd om betrokken te zijn voor:

  • Bijdragen aan bijeenkomsten;
  • Beschikbaar stellen van privacy gevoelige informatie zoals persoonlijke ervaringen en herinneringen;
  • Beschikbaar stellen van privacy gevoelige afbeeldingen en/of bewegende beelden (foto en film).

 

1)  Bijdragen aan bijeenkomsten.

Personen die na uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten die door Narare worden georganiseerd doen dit uit vrije beweging. Hun naam en eventueel adresgegevens worden gebruikt t.b.v. ontmoeting en contact in het kader van de bijeenkomsten die op zichzelf onderdeel zijn van een project. Contactgegevens van deelnemers in de projecten worden als deel van de projectadministratie verwijderd na afloop van de termijn waarbinnen alle projectadministratie dient te worden bewaard t.b.v. verantwoording aan fondsen.

 

 

 

2)  Beschikbaar stellen van persoonlijke ervaringen en herinneringen.

 Narare ontwikkelt projecten waarin burgers worden uitgenodigd om over hun persoonlijke ervaringen en herinneringen rond thema’s te vertellen. De verhalen die zij delen kunnen in het kader van een door Narare ontwikkeld project kunnen worden gefilmd. De burgers die op film vertellen worden na hun mondelinge instemming gefilmd. Voor dat de opnamen worden gemaakt zijn de deelnemers uitgebreid schriftelijk en mondeling geïnformeerd en hebben zij steeds de gelegenheid gekregen om af te zien van verdere deelname.

 

3)  Beschikbaar stellen van foto en filmbeelden.

Van de van burgers gemaakte beeld en geluidsopnamen worden films gemaakt die worden overgedragen aan vooraf bepaalde media en archieven.  In het stadium van het project waarin producten worden opgeleverd met daarin beeld en geluid en/of verhaal van de deelnemende burger dan verleent deze hiervoor schriftelijk toestemming. De burger verleent toestemming voor het overdragen en gebruik van haar beeld, geluid en verhaal en de duur van dit gebruik t.b.v. onderscheiden en met naam en toenaam genoemde media en instanties.

Films, beeld en geluid worden na afloop van de termijn waarbinnen projectadministraties dienen te worden bewaard vernietigd.

 

Samenwerking binnen projecten

De stichting Narare werkt met projectpartners aan projectdoelen waaraan zij zich contractueel conformeren.

 

Opgemaakt op 30 april 2019