Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.

In de activiteiten van Narare krijgen voorrang de:

  • individuele verhalen die openingen bieden voor nieuw denken en doen;
  • verhalen van burgers die voornemens illustreren en opbrengsten van plannenmakerij;
  • verhalen waarmee wordt duidelijk met wie mensen in gesprek zijn, hoe zij hun handelen voorbereiden; er worden aanknopingspunten gevonden voor actie;
  • rust en ruimte in ontmoeten en gesprek;
  • nieuwe inspiratie voor burgers en beleidsmakers, en ruimte voor vertellers als opbrengst…

Narare is in 2014 opgericht door Paulien Bakker (psycholoog NIP, 1957).

 

Sinds 1995 is zij werkzaam voor Ludens P&O in uiteenlopende projecten op het gebied van arbeid en levensloopbanen. In 2001 sloot zij de opleiding Zelfkonfrontatiemethode bij prof. dr. H.J.M. Hermans aan de Radbouduniversiteit Nijmegen af. ZKM is gebaseerd op de waarderingstheorie. Waarderingstheorie onderzoekt wat mensen belangrijk vinden, hoe zij tot waardering van het een of ander komen. ZKM geeft inzicht in aanknopingspunten voor reflectie en actie die mensen vinden in hun zelfverhaal.

 

Haar belangstelling bij te dragen aan verbondenheid en activiteit van mensen in leefgemeenschappen hebben aangezet tot de oprichting van Narare, met één -r-. In Narare geïnitieerde activiteiten worden geadopteerd door bewoners.

 

De stichting Narare heeft een bestuur bestaande uit:

 

Ing. F.L. Debets
directeur Debets bv

 

mw. Suze van der Ster

coördinator CBK Emmen

 

mw. drs. A. van Bezij

schrijft verhalen over de energietransitie

 

Stichting Narare

KVK 60894008