Opbrengst

 

Enthousiaste mensen, nieuwe relaties, grensoverschrijdende samenwerking, trots en vormende kracht. Nieuw zicht op de bonte diversiteit van individuele levens, en aanknopingspunten voor groei en beweging.

Voorbeeld

 

In het facetrijke MLV project namen betrokken burgers het initiatief om anderen te betrekken, en hielpen zij elkaar om doelen te bereiken. In het project herkenden zij persoonlijk doelen, die waardevol zijn voor anderen. Zoals de schrijver die op pad ging met de verteller om diens herinneringsplekken te bezoeken, om zo verder te gaan in de herinnering en nog meer te laten zien. De schrijver heeft het verhaal dat hij maakte kunnen plaatsen in verschillende tijdschriften w.o. die van historische verenigingen in de buurt. De verteller liet weten dat hij door zijn deelname aan het project heeft geleerd over zichzelf. Gestimuleerd door het project heeft hij een bijdrage geleverd aan een lokale culturele week.

 

Het project stimuleerde initiatieven zoals de oprichting van een historische werkgroep in een dorp waar dat nog ontbrak. Het verhalenproject bleek een opstapje voor enthousiaste bewoners om aan te sluiten en de historische werkgroep te starten.

Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.

Narare werkt vanuit een unieke narratieve invalshoek aan maatschappelijke vraagstukken.

Narratief wil zeggen dat verhalen van mensen prioriteit krijgen. In de projecten krijgen mensen de ruimte om te vertellen welke betekenis ervaringen voor hen hadden, en hoe dat van invloed was op hun denken en handelen. De maatschappelijke vraagstukken waarover wordt gesproken zijn divers, van herinneringen aan ingrijpende levensgebeurtenissen tot kwesties over samenleven in dorp of wijk.

 

In de projecten van Narare worden de verhalen verzameld om te kunnen worden gedeeld. Verschillende verwerkingsvormen zijn mogelijk, een schrijver die het vertelde verhaal een eigen interpretatie geeft, een podiumkunstenaar die het verhaal vertaalt in een muziekstuk of dans, of een streekgenoot die reflecteert op herinneringen. Alle verhalen worden gedeeld.

Het delen van verhalen, het weerspiegeld zien van het eigen verhaal in dat van anderen bevordert bevordert begrip en houvast voor actie.