Narare

Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.

Narare zoekt verhalen van mensen, die de mensen zelf willen vertellen. Verhalen om de veelkleurigheid van individuele levens aandacht te geven.

Individuele verhalen die doorgaans verdwijnen in rapporten, maar die kracht en trots overtuigend brengen, en die aanzetten tot beweging. Verhalen waarmee de vertellers een bijdrage leveren aan hun gemeenschap en aan een gemeenschappelijk gedragen doel.

 

Kunnen vertellen creëert nieuwe ruimte, voor de verteller en diens omgeving. Indringende ervaringen maken nieuwe associaties en verbindingen mogelijk. Met eenvoudige middelen zoals vertellen over een herinneringsplek, worden mensen betrokken en wordt samen gewerkt aan een duurzame door hen gewaardeerde opbrengst.

Voorbeeld

 

Als vervolg op het project MLV betrekken bewoners zèlf Narare om vorm te geven aan nieuw verhalenproject. Niet alleen worden nieuwe verhalen opgetekend en door kunstenaars verwerkt. De activiteiten in het project stimuleren burgers tot oprichting van een vereniging, en illustreren de gemeente voorbeelden van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en erfgoed.