Stichting Narare

 

Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving. De projecten vragen betrokkenheid van burgers en zetten aan tot samenwerking.

 

De activiteiten van Narare zijn licht en aantrekkelijk omdat wordt ingespeeld op waar mensen goed in zijn, en daarmee motiveren tot gewaardeerde actie.

 

Narare werkt vanuit de narratieve psychologie aan maatschappelijke thema's. Dat lokale organisaties en instellingen in de projecten worden betrokken, versterkt de beleving van de soliditeit ervan. Met de projecten wordt gewerkt aan concrete en maatschappelijk betekenisvolle resultaten zoals oprichting van een historische vereniging en talentcoaching in de regio.

 

Stichting Narare onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Voorbeelden

 

In Scheveningen werd in samenwerking met het Haags Productiebedrijf een 3 generaties-project gemaakt. 3 generaties van Scheveningse families vertelden over levensloopbaankeuzen en werk. Verhalen van de families zijn uitgezonden op de regionale omroep en overgedragen aan Cultuuranker Muzee.  De vertellers bieden een voorbeeld voor hoe je weg kan vinden in de wereld waarin zekerheden afnemen en familie nog steeds belangrijk is. De films zijn herhaald uitgezonden door Omroep West.

Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.
Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.

In de Groninger en Drentse VeenkoloniĆ«n vertelden 40 bewoners over hun herinneringsplek. Al hun verhalen werden verwerkt door het  Drents Audiovisueel Archief, dat op die manier de band met hun publiek verstevigt, zie

http://drentsarchief.nl/onderzoeken/film-en-geluid?view=maisinternet&mistart=5440&mivast=34&mizig=47&miadt=34&milang=nl&misort=unittitle|asc&miview=ldt

 

Historische verenigingen besteedden aandacht aan de publicaties en i.s.m. RTV Drenthe werden verhalen gemonteerd met historische beeldopnamen. De korte films werden in de zomer van 2015 en 2016 uitgezonden, zie

http://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/39/Memory-Lane-door-het-Veen/aflevering/1268

 

In 2018 en 2019 werden in Veenkoloniaal Groningen en Drenthe herinneringen en ervaringen van 17 ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog geportretteerd . Deze portretten zijn overgedragen aan de provinciale audiovisuele archieven van Groningen en Drenthe en worden vanaf 6 januari 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid uitgezonden door RTV Drenthe.

 

In het najaar van 2019 werden 12 Scheveningse vrijwilligers geportretteerd. De filmmontages van de interviews met hen werden overgedragen aan PEP Den Haag en aan Cultuuranker Muzee in Scheveningen.

Webdesign: Heegstra & Partners, Jurjen Heegstra,

www.heegstra-partners.nl , info@heegstra-partners.nl