Stichting Narare

 

Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving. De projecten vragen betrokkenheid van burgers en zetten aan tot samenwerking.

 

De activiteiten van Narare zijn licht en aantrekkelijk omdat wordt ingespeeld op waar mensen goed in zijn, en daarmee motiveren tot gewaardeerde actie.

 

Narare werkt vanuit de narratieve psychologie aan maatschappelijke thema's. Dat lokale organisaties en instellingen in de projecten worden betrokken, versterkt de beleving van de soliditeit ervan. Met de projecten wordt gewerkt aan concrete en maatschappelijk betekenisvolle resultaten zoals oprichting van een historische vereniging en talentcoaching in de regio.

 

Stichting Narare onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 

 

 

Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.
Met Narare worden facetrijke projecten ontwikkeld voor en door mensen in hun woonomgeving.

Voorbeelden

 

In Zuidoost Drenthe wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van verbeelding van nieuwe verhalen uit de tweede wereldoorlog. Er wordt weer samengewerkt met het Drents Archief, en met het Veenkoloniaal Symphonieorkest.

 

In Scheveningen wordt in samenwerking met het Haags Productiebedrijf aan een generaties-project gewerkt. We portretteren 3 generaties van 10 Scheveningse families over levensloopbaankeuzen en werk. Hun verhalen inspireren Scheveningse jongeren, en hen brengen we in verbinding met Scheveningse ondernemers. Zo worden netwerken verruimd en geactiveerd, en krijgen jongeren argumenten om hun keuzes te motiveren. Het doel is concreet werk voor Scheveingse jongeren.

Kijkt u op de Facebookpagina van Wegen naar Zee?

 

In de Groninger en Drentse Veenkoloniën vertelden 40 bewoners over hun herinneringsplek. Het waren indringende gesprekken waar ook schrijvers en podiumkunstenaars bij aanwezig waren.  Samen kwamen vertellers en kunstenaars op ideeën voor de presentatie van de verhalen tijdens verhalenevenement.

 

Bewoners werkten aan een Veenkoloniale Verbindingsroute i.s.m. het Drents Archief. Al hun verhalen worden verwerkt door de Archieven, die op die manier de band met hun publiek verstevigen, zie

 

http://drentsarchief.nl/onderzoeken/film-en-geluid?view=maisinternet&mistart=5440&mivast=34&mizig=47&miadt=34&milang=nl&misort=unittitle|asc&miview=ldt

 

Historische verenigingen besteedden aandacht aan de publicaties en i.s.m. RTV Drenthe werden verhalen gemonteerd met historische beeldopnamen. De korte films werden in de zomer van 2015 en 2016 uitgezonden, zie

 

http://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/39/Memory-Lane-door-het-Veen/aflevering/1268